Palvelut

Kuntokartoitus

Rakenteiden ja rakennusosien kuntokartoitus ennen sisäilmaongelmien ilmenemistä. Kuntokartoitus suoritetaan rakenteita rikkomattomin menetelmin huolto- ja korjaustarpeen selvittämiseksi.

 

Sisäilmatutkimukset

Asuin-, työ- ja elinympäristön puhtaan ja terveellisen sisäilman varmistaminen. Kartoitamme rakennuksen terveellisyyteen sekä ihmisten elämisen laatuun vaikuttavat rakennustekniset sekä muut tekijät: rakennusterveysasiantuntijan suorittama kuntokartoitus aistinvaraisin menetelmin, hajut, sisäilman laatuun liittyvät mittaukset ja näytteet sekä näytteiden analyysien tulkinta. Sisäilmatutkimuksiin liittyvät analyysit tehdään TTL:ssä (Työterveyslaitos).

 

Kosteuskartoitukset

Kosteusmittaukset. Kosteusvaurioiden ja vuotovahinkojen mittaukset. Kosteudenhallintasuunnittelu.

 

Valvonta

Sisäilman ja kosteustekninen valvontatyö uudis- ja korjausrakentamistyömailla terveellisen sisäilman varmistamiseksi.

 

Pölynhallinta- ja erikoissiivoussuunnittelu ja valvonta

Mikrobiperäisen- tai asbestipitoisen rakennusmateriaalin purku.

 

Lämpökamerakuvaukset ja tiiviysmittaukset

Lämpövuotojen, kylmäsiltojen sekä mahdollisten putkirikkojen havaitseminen.

 

Sisäilma- ja oirekyselyiden laadinta

Sisäilman terveellisyyteen perehtyneen lääkärin laatimat sisäilma- ja oirekyselyt.

 

Sisäilmatyöryhmien perustaminen ja niissä toimiminen

Eri alojen asiantuntijoista koostuva työryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida sisäilmastoon liittyvän ongelman selvittämistä ja tiedottaa prosessin tilanteesta osapuolille.